Respect Every Body - Gothia Cup

Respect Every Body

TACK FÖR VISAD RESPEKT

Gothia Cup är inte bara världens största ungdomsturnering, det är en fest för hela Göteborg. Ett multikulturellt evenemang, inte bara på planerna.

Vi är stolta över att engagera människor från över 80 länder. Vi hyllar mångfald och jämlikhet. Därför lyssnar vi på varandra, lär av varandra och står upp för varandra. Vi respekterar varje människa och varje kropp, för tillsammans är vi mer.

bilder

Respect Every Body

Respect Every Body

Respect Every Body

Respect Every Body

Sätta gränser, reagera och agera

2017 breddade Gothia Cup arbetet med respekt och tog frågan om hur vi uppträder mot varandra vidare även utanför planen. Med Respect Every Body vill Gothia Cup medvetandegöra frågan om sexuella ofredanden i dagens samhälle.
Syftet med Respect Every Body är att medvetandegöra frågan om eget ansvar, om respekten för ens egen och andras kroppar, om gränsdragning, om vilka värderingar som finns i samhället i dag – inte minst på en global mötesplats som Gothia Cup, med över 80 deltagande nationer – och om hur vi alla kan vara aktörer i den här frågan, som aktiva åskådare.

Våra ambassadörer hjälpte oss att få spridning på budskapet långt utanför Göteborg och Gothia Cup. Ambassadörer 2017 var den amerikanska landslagsstjärnan Carli Lloyd, utsedd till världens bästa spelare de två senaste åren; Lilian Thuram, Frankrikes meste landslagsspelare genom tiderna som i dag föreläser över hela världen om rasism; samt Lotta Schelin, Sveriges mesta landslagsmålskytt genom tiderna.

Förebyggande normarbete

Många ungdomar i dagens samhälle har erfarenhet av sexualbrott – som vittne, gärningsperson eller offer. Undersökningar gjorda med ungdomar visar att det är så normaliserat, att de upplever att vissa brott inte ens uppfattas som brott varken av dem själva eller vuxna i deras närvaro. Samhället och omgivningen anser, enligt ungdomarna, att en viss typ av utsatthet är något man får räkna med.
Därför måste samhället i stort agera mot attityder och beteenden som normaliserar olika former av sexuella ofredanden. Ett evenemang är en spegling av samhället och Gothia Cup vill därför ta sitt ansvar för att uppmärksamma frågan och därmed förändra attityder och beteenden. Det handlar dels om att på lång sikt påverka gärningspersonens brottsbenägenhet och dels att vid specifika händelser försvåra att brott kan uppstå.

Celebrate the Game

Celebrate the Game är ett fairplay-projekt som Gothia Cup bedriver för att skapa en bättre miljö för alla, såväl på som vid sidan av planen. Vår övertygelse är att vi alla kan hjälpas åt att påminna varandra om att respektera varandra och att tänka på hur vi uppträder mot varandra. Tillsammans skapar vi ett ännu bättre klimat på och runt våra planer.

Gothia Cup
The worlds largest and most international youth football tournament.
Contact us

Main Partner

SKF

Official Partners

Coca Cola
McDonalds
Umbro
Liseberg
Liseberg
Umbro
Turkish Airlines
Volkswagen
NeH

Copyright © 2018 Gothia Cup

Gothenburg, Sweden
ad_skf