Tävlingsreglemente


 • § 1. Spelregler

  Gothia Cup spelas efter FIFA:s regler i tillämpliga delar och SvFF:s tävlings- och representationsbestämmelser. Vid tolkningsfrågor rörande FIFA:s regler eller detta reglemente gäller den engelska texten.
 • § 2. Tävlingsform

  2.1 Deltagande lag måste tillhöra en klubb eller en akademi som är registrerad hos sitt lands FIFA-anslutna fotbollsförbund. I de länder där skolfotboll är en tävlingsform tillåts även skollag som är anslutna till sitt lands skolidrottsförbund. Samtliga spelare måste tillhöra den klubb de tävlar för enligt sitt lands fotbollsförbunds regler. Observera att spelare ej kan tillhöra en klubb från ett land där spelaren ej är bosatt.

  2.2 Lagen indelas i grupper om fyra eller fem lag, där alla spelar mot varandra i en enkelserie. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger ger 3 poäng, oavgjord match 1 poäng, förlust 0 poäng.
  Om två eller flera lag har samma poängsumma, avgörs ordningsföljden på följande sätt:
  1. Målskillnad
  2. Högst antal gjorda mål
  3. Resultat i inbördes möte mellan lagen som ligger lika
  4. Straffsparkstävling enligt FIFA:s regler

  2.3 Slutspel

  De två främst placerade lagen i varje grupp går till A-slutspel, övriga lag går till B-slutspel. Slutspel sker efter cupsystem, dvs. direkt utslagning vid förlust. Oavgjorda matcher i slutspel avgörs genom straffsparkstävling enligt FIFA:s regler.

 • § 3. Klassindelning 2018

  Boys 18 – Pojkar födda 1/1-00 och senare
  Boys 16 – Pojkar födda 1/1-02 och senare
  Boys 15 – Pojkar födda 1/1-03 och senare
  Boys 14 – Pojkar födda 1/1-04 och senare
  Boys 13 – Pojkar födda 1/1-05 och senare
  Boys 12 – Pojkar födda 1/1-06 och senare (Boys 12 – 7-manna)
  Boys 11 – Pojkar födda 1/1-07 och senare (Boys 11 – 7-manna)*

  Girls 18 – Flickor födda 1/1-00 och senare
  Girls 16 – Flickor födda 1/1-02 och senare
  Girls 15 – Flickor födda 1/1-03 och senare
  Girls 14 – Flickor födda 1/1-04 och senare
  Girls 13 – Flickor födda 1/1-05 och senare
  Girls 12 – Flickor födda 1/1-06 och senare (Girls 12 – 7-manna)
  Girls 11 – Flickor födda 1/1-07 och senare (Girls 11 – 7-manna)*

  * Tävlingsform för klasserna B11 och G11 är under utredning av Svenska Fotbollsförbundet.

 • § 4. Speltider

  KlassGruppspel & B-slutspelA-slutspel
  B18, B16, B152×25 min2×30 min
  G18, G16, G152×25 min2×30 min
  Övriga2×20 min2×25 min
 • § 5. Antal spelare och avbytare

  5.1 Ett lag kan maximalt använda 18 spelare under en match, 11 spelare på plan och 7 avbytare. Utbytta spelare får återinsättas i spelet. Byten får göras under spelets gång utan domarens avblåsning. Observera att vid byte av målvakt måste spelet vara avblåst och bytet ska anmälas till domaren. Alla byten ska ske inom lagets tekniska område, när sådant finns. Saknas tekniskt område ska bytet ske vid mittlinjen. Den spelare som ska ersättas, ska ha lämnat planen innan avbytaren får inträda på planen. Felaktiga byten bestraffas med varning (gult kort).

  5.2 Det är tillåtet att använda spelare från samma klubb i flera lag i turneringen, dock INTE i samma åldersklass. Dessa spelare skall finnas med på varje lags deltagarförteckning och närvara vid ålderskontrollen av de lag där spelaren ingår. Det finns ingen maxgräns för antalet deltagare på deltagarförteckningen.

  5.3 I klasserna B12, B11, G12 och G11 får obegränsat antal spelare användas under samma match, varav 7 på planen samtidigt.
 • § 6. Ålderslegitimation/ Deltagarförteckning

  Alla lag skall lämna in en deltagarförteckning över de spelare som kommer att delta i turneringen. Samtliga spelare skall legitimera sig med fotolegitimation (pass, officiell id-handling). För spelare från länder där det inte krävs id-handling för inresa till Sverige (främst nordiska länder) är minsta kravet på id-handling ett vidimerat personbevis försett med foto. ID-handlingar som gått ut efter 1 maj anses även vara giltiga. OBS! Kopia på pass eller id-handling gäller ej.

  Samtliga lag ska fylla i sin deltagarförteckning digitalt på lagets My Team Info. Deltagarförteckningen ska därifrån skrivas ut och tas med som fysisk kopia till ålderskontrollen.

  Kontroll av ålder och identitet görs på boendet (på Landvetter flygplats för de lag som flyger) för lag med inkvartering på skola eller hotell bokat via Gothia Cup. För lag utan inkvartering via Gothia Cup görs kontrollen på Exercishuset vid Heden på lördag–måndag eller på Gothia Kviberg Center, Gothia Kungsbacka Center, Åby, Välen eller Slätta Damm under måndagen.

  Vid detta tillfälle skall samtliga spelare på deltagarförteckningen personligen närvara och kunna legitimera sig. Ålderskontrollen ska göras senast måndag 16 juli kl. 16.00. Enstaka spelare kan ansluta i efterhand förutsatt att de står med på deltagarförteckningen vid inlämningen av densamma och att spelaren visar giltig legitimation på Exercishuset på Heden innan han/hon spelar sin första match. Observera att ansvarig lagledare (skriven på deltagarförteckningen) måste närvara vid samtliga spelares ålderskontroll.

  Lag som använder obehöriga spelare kan uteslutas ur turneringen.

  Skadad spelare får ersättas på deltagarförteckningen om läkarintyg finns och antalet spelare på deltagarförteckningen är färre än 14 (10 i 7-manna) efter att den skadade spelaren strukits.

 • § 7. Dispenser

  7.1 I 11-mannaklasserna ges automatiskt dispens för maximalt 2 spelare per trupp som är högst ett år för gamla. Observera att man på deltagarförteckningen inte får ha fler överåriga spelare som byter mellan matcherna.

  I 7-mannaklasserna ges inga generella dispenser. Dispens kan sökas senast den 1 juli 2018 för maximalt en spelare som sedan tidigare har en dispens utfärdad av sitt distriktsförbund eller där det finns särskilda skäl. Efter 1 juli behandlas inga dispensansökningar om inte särskilda skäl föreligger.

  7.2 Flickor får spela i pojkklasser. Reglementet för åldersindelning ska följas.

 • § 8. Matchdetaljer

  8.1 Laguppställning

  ✔ Laguppställning ska skrivas på särskild laguppställningsblankett (kan skrivas ut från My Team Info) och lämnas till domaren före varje match.
  ✔ Spelarens nummer på laguppställningen och på spelartröjan ska vara detsamma.
  ✔ Samtliga spelare på laguppställningen betraktas som att de har spelat matchen.
  ✔ Stickprovskontroll av laguppställning och deltagarförteckning sker vid ett antal slumpmässigt utvalda matcher.
  ✔ Samtliga ledare (maximalt 6) ska skrivas på laguppställningsblanketten. Enbart dessa får befinna sig i det tekniska området. Där tekniskt område ej är angivet gäller det ett område på 8 meter efter sidlinjen där lagets avbytare uppehåller sig.

  8.2 Speldräkter

  ✔ Samtliga matchdräkter ska vara numrerade och numren ska överensstämma med de som är angivna på laguppställningen.
  ✔ Numreringen ska finnas på ryggen av matchtröjan. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match.
  ✔ Om domaren bedömer att ena laget ska byta speldräkt på grund av likhet i färg med det andra lagets speldräkt, ska sist nämnda lag i spelordningen, dvs. ”bortalaget”, byta.

  8.3 Vid match

  ✔ Samtliga spelare bör vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 15 min före matchens början.
  ✔ Samtliga spelare måste vara försäkrade.
  ✔ Samtliga spelare måste bära benskydd.
  ✔ Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande. Supportrarnas uppträdande kan leda till att laget utesluts ur turneringen.
  ✔ Maximalt 6 ledare (desamma som står på laguppställningen) får finnas i den tekniska zonen.
  ✔ Varje lagansvarig (lagledare) ska omedelbart efter match signera domarens matchkort för att bekräfta matchresultatet och noteringar om utvisningar. Underlåtelse att signera kan innebära en anmälan till Gothia Cups tävlingsjury.

  8.4 Bollar

  Klass B11, B12, G11, G12, G13 och G14 spelar med bollstorlek 4. Övriga med bollstorlek 5.

 • § 9. Sjumannaspel

  Klasserna B11, B12, G11 och G12 spelar 7-mannafotboll. Offsideregeln tillämpas ej i 7-mannaklasserna. Vid tillbakaspel till målvakt får denne ta upp bollen med händerna. Regel om målchansutvisning gäller ej. Målvakt kan göra inspark genom att sparka bollen från marken eller från sina händer, eller genom att kasta den.

 • § 10. Domare

  Domarna är auktoriserade av Svenska Fotbollförbundet eller ett annat lands fotbollsförbund.

  Assisterande domare (AD) används i följande matcher:

  ✔ Gruppspel och A-slutspel i klasserna B18, G18
  ✔ Från och med 1/8-final i klasserna B16 och G16 (endast A-slutspel)
  ✔ Från och med 1/4-final i klasserna B15, B14, B13, G15, G14, G13 (endast A-slutspel)
  ✔ Från och med 1/2-final i klasserna B12, B11, G12, G11 (endast A-slutspel)

  Turneringens domaransvariga finns tillgänglig på Exercishuset vid Heden. Den som har synpunkter på domarnas insats är välkommen dit.

 • § 11. Tävlingsjury

  Tävlingsjuryn består av representanter för Svenska Fotbollförbundet och Göteborgs Fotbollförbund. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess beslut kan ej överklagas.
 • § 12. Protester och bestraffningar

  12.1 Protester ska inlämnas skriftligen av ansvarig ledare till tävlingssekretariatet på Exercishuset på Heden, på Gothia Kviberg Center eller på Gothia Kungsbacka Center av protesterande lags ansvarige ledare senast 90 minuter efter det att berörd match avslutats.

  ✔ Protestavgift (1500 SEK) ska inbetalas samtidigt som protest inlämnas. Protestavgift återfås om protesten godkänns.
  ✔ Domares beslut i fakta som rör matchen är enligt regel 5 i FIFA:s regler slutgiltiga. Protest mot domarens beslut kan således inte föranleda åtgärd.

  12.2 Utvisningar och varningar

  ✔ Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Avstängningen gäller även om nästa match ingår i slutspelet.
  ✔ Tävlingsjuryn kan också besluta om avstängning i ytterligare match/er i händelse av en grov utvisning.
  ✔ Det är lagets skyldighet att ha koll på avstängda spelare. Det gäller även vid flera matchers avstängning.
  ✔ Varningar (gula kort) ackumuleras ej.
  ✔ Grova utvisningar kan rapporteras till berört distriktsförbund i Sverige och beträffande utländska lag till berört nationsförbund.

  OBS! Spelare som deltar i match när han/hon egentligen är avstängd anses vara obehörig och därför förlorar laget matchen med 0-3.

 • § 13. Walk Over och avbruten match

  13.1 Lag som uteblir från match kan förlora matchen med 0-3 efter beslut av tävlingsjuryn. Vid upprepade uteblivanden kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock besluta att lag ska uteslutas redan vid den första förseelsen, om särskilda omständigheter föreligger, t.ex. att en avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

  13.2 Om en match avbryts och inte kan färdigspelas beslutar juryn om matchen ska spelas om från start eller fortsätta från den tidpunkt då matchen avbröts eller om resultatet i matchen ska fastställas eller om ett av lagen eller båda lagen förlorar matchen med 0-3.
 • § 14. Spelplaner

  14.1 Samtliga spelplaner är gräsplaner eller konstgräs.

  14.2 Spelplanerna delas in i följande områden: Centrum, Öster, Frölunda, Hisingen, Mölndal, Alingsås och Kungsbacka.

  14.3 Vid dålig väderlek kan matcher komma att flyttas till grusplaner, avgöras med straffsparkar eller genom lottning.

 • § 15. Spelprogram

  Organisationskommittén förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både vad gäller gruppindelning (senast 15 juli), tider och spelplaner.

 • § 16. Arrangör

  Gothia Cup arrangeras av BK Häcken.
 • § 17. Ordningsföreskrifter skola

  17.1 Allmänt

  ✔ På deltagarförteckningen angiven ledare är ansvarig för sina spelare vid eventuell skadegörelse.
  ✔ Det är förbjudet att förtära alkohol på skolorna och inom skolans område (skolgård).
  ✔ Tystnad gäller på varje skola 23.00–06.00.
  ✔ Det åligger varje lag att grovstäda sin sovsal före avfärd.

  17.2 Brandsäkerhet

  ✔ Rökning är förbjuden inne i skolan.
  ✔ Det är absolut förbjudet att laga mat, koka kaffe eller tillreda annan förtäring i förläggningssalar och korridorer.
  ✔ Det är förbjudet att hänga brännbart material i korridorer och salar liksom att ställa ut bänkar, stolar etc. i korridorer.
  ✔ Tänk på att dörrar mellan korridorer och trapphus alltid ska vara stängda.

  ÖVERTRÄDELSER AV DESSA REGLER BEHANDLAS AV TÄVLINGSJURYN OCH KAN MEDFÖRA UTESLUTNING UR TURNERINGEN OCH AVHYSNING FRÅN INKVARTERING.

 • § 18. Försäkringar och ansvar

  Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Gothia Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. Gothia Cup är inte återbetalningsansvarig för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå p.g.a. krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller p.g.a. myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

  VI UPPMANAR ALLA DELTAGARE OCH LEDARE ATT ALDRIG LÄMNA VÄRDEFULLA FÖREMÅL ELLER PENGAR KVAR PÅ SKOLAN!

Gothia Cup
The worlds largest and most international youth football tournament.
Contact us

Main Partner

SKF

Official Partners

Coca Cola
McDonalds
Turkish Airlines
Liseberg
Opel
Umbro
Tipselit
Copyright © 2017 Gothia Cup
Gothenburg, Sweden