Gothia Cup Foundation - Gothia Cup

Gothia Cup Foundation

ATT GE ALLA EN MÖJLIGHET

Gothia Cup ska vara en mötesplats för världens barn och ungdomar oavsett religion, hudfärg, kultur eller nationalitet. Med fotbollen som gemensam nämnare vill vi skapa möten. Möten som ger kunskap och leder till utveckling på och utanför planen, såväl på hemmaplan som ute i världen.

Gothia Cup Foundation består av en samling projekt som Gothia Cup driver i syfte att ge barn och ungdomar som annars inte hade haft chansen, möjligheten till utbildning och en aktiv fritid.

Att engagera sig i barns förutsättningar utanför själva fotbollen och utanför Sverige har alltid varit en viktig del i Gothia Cup. Skolorna i Kongo, Gothia Special Olympics Trophy och Meet the world med SKF är exempel på det.

Social Partner

Som Social Partner stöttar man Gothia Cup Foundation, med inställningen att det går att förändra världen med fotboll. Våra Social Partners tar ett aktivt samhällsengagemang, exempelvis genom att ha fadderlag i Gothia Cup. Med fokus på hållbarhet och gemenskap hjälper man som Social Partner till att utveckla Gothia Cup.
Media

Våra projekt

Meet the World

By SKF

Meet the World är ett projekt som Gothia Cup bedriver tillsammans med SKF. Projektet som består av mindre turneringar runt om i världen och har som syfte att skapa globala mötesplatser för ungdomar oavsett kön, social bakgrund, ålder, kultur och religion. Turneringarna spelas över hela världen och de vinnande lagen får resa till Göteborg för att representera sitt land och SKF i Gothia Cup. Varje år arrangeras Meet the World-turneringar i mellan tjugo till trettio länder. 

Gothia Cup Village

I Afrika

Att Gothia Cup engagerar sig i barns möjligheter och rättigheter är inget nytt. Redan i slutet på 90-talet föddes tanken om att Gothia Cup ska vara en mötesplats även utanför Göteborg.

I Ougadougou, Burkina Fasos huvudstad, byggde vi en fotbollsanläggning med planer, omklädningsrum och samlingslokaler. Eleverna spelade inte bara fotboll utan deltog också i sociala aktiviteter för att lära sig mer om demokrati, jämlikhet och hur man kan förebygga HIV/Aids.

För tio år sedan invigde vi tillsammans med Equmeniakyrkan (f.d. Svenska Missionskyrkan) en liknande skola i Kongo-Brazzaville. Fokus ligger på att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid genom idrott, främst fotboll, gymnastik och volleyboll. Utöver detta bedrivs utbildning i demokrati och jämlikhet samt engelska. På centrat finns också ett populärt bibliotek. Gothia Village har blivit en plats i samhället där hundratals ungdomar träffas dagligen. Skolan och dess verksamhet leds av lokala ledare, tränare och instruktörer.

Under denna period har vi även kunnat medfinansiera skolan i Kimpese i Kongo-Kinshasa. En verksamhet som drivs med Equmeniakyrkan som huvudman.

Gothia Special Olympics Trophy

Founded by Kim Källström

Gothia Special Olympics Trophy erbjuder ungdomar med någon form av intellektuell funktionsnedsättning en möjlighet att delta i The World Youth Cup. Kärleken till fotbollen är den gemensamma nämnaren för oss alla. Gothia Special Olympics Trophy är ett samarbete mellan Gothia Cup, Special Olympics Europe/Eurasia, Special Olympics Sverige och Kim Källström.

Gothia Cup Fundraising Program

Stöttad av våra Social Partners
Varje år hjälper Gothia Cup lag att komma till turneringen. Genom bidrag för deltagande och resa ges lag som annars inte hade haft chansen en möjlighet att delta i The World Youth Cup.

Subscribe to our newsletter!

Gothia Cup
The worlds largest and most international youth football tournament.
Contact us

Main Partner

SKF

Official Partners

Coca Cola
McDonalds
Umbro
Liseberg
Liseberg
Kronfågel
KLM
Volkswagen
NeH

Copyright © 2018 Gothia Cup

Gothenburg, Sweden
ad_lan